BIM koordinátor, Xella CZ a Xella Slovensko

Vystudoval Vysoké Učení Technické v Brně, konkrétně obor materiálové inženýrství. Aktuálně dokončuje MBA studium projektového managementu. V praxi působil již během studia, například na krátké stáži ve firmě REDROCK. Právě v průběhu studia nastoupil do společnosti Xella, kde začal na vstupní pozici trainee v technickém oddělení. Během let se vypracoval na BIM Koordinátora a nově na vedoucího BIM oddělení pro Českou republiku a Slovensko. V rámci BIM oddělení poskytuje technickou podporu obchodnímu úseku a následně zákazníkům v celém procesu realizace projektů.