Konference proběhne online 19.10.2021 od 10:00.

 

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

 

Stavební proces ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi ty aktuálně nejvýznamnější patří v současnosti nedostatek kvalifikovaných pracovníků, tlak na snížení nákladů a zkrácení doby výstavby. Odpovědí společnosti Xella na tyto výzvy jsou inovace v produktech, technologiích a v digitálním plánování.

 

Dalším faktorem jsou legislativní požadavky. Na příkladech jedno a dvoupodlažního domu si ukážeme možné kombinace použitých technologií a obvodových stěn Ytong splňující dané požadavky.

NOVINKY V SORTIMENTU PRO EFEKTIVNĚJŠÍ VÝSTAVBU

Ytong stěnové panely SWE
Novinkou velkoformátové výstavby jsou stěnové nosné panely SWE, které si v tématu představíme a na vzorové stavbě ukážeme, jaké přínosy má provádění stavby z prefabrikovaných stěnových dílců a panelů.

Přednášející: Ing. Lucie Šnajdrová, Manažerka velkoformátové výstavby Xella CZ a Xella Slovensko

Ytofor výztužný pás
Rozmanité architektonické požadavky, hlavně u velkých objektů, si žádají nová řešení navrhování konstrukcí. Systémové řešení vyztužení namáhaných stěn nabízí výztužné pásy Ytofor. V rámci našeho Xella Dialogu proto názorně předvedeme, kde všude vám mohou pomoci.

Přednášející: Ing. Julius Sič, Technický poradce Xella Slovensko

Ytong vnitřní omítka akustická
Revidovaná norma ČSN 73 0532, která řeší ochranu proti hluku v budovách, přinesla řadu změn. Díky vnitřní akustické omítce Ytong vám umíme poskytnout řešení pro štíhlé příčky, které splní náročné požadavky nové normy.

Přednášející: Ing. Jakub Hergezel, Manažer pro klíčové projekty Xella CZ
Host: Ing. Jiří Bachtík, Vedoucí vývoje a laboratoře omítkových směsí Vápenka Vitošov


EKOLOGICKÉ ZATEPLENÍ MULTIPOR

Požadavky na tepelný komfort se stále zvyšují, a to nejen u nových, ale hlavně u historických památkově chráněných budov. Zde je to výzva pro vnitřní zateplení, které je naší specialitou. Nabízíme širokou nabídku poradentství a nově i aplikaci, kde si projektant sám dokáže vyhotovit technické posouzení pro daný fragment stěny.

Přednášející: Ing. Julius Sič, Technický poradce Xella Slovensko


JAK NAVRHOVAT BUDOVY OD ROKU 2022

Od roku 2022 je v České republice povinné navrhovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie II. generace. V souvislosti s tím se zvyšuje při navrhování důraz na koncepční přístup a důraz na využití obnovitelných zdrojů. Předvedeme vám, jak se tyto změny projeví na rodinných domech s různými typy technologií a obvodovými stěnami ze sortimentu Ytong.

Přednášející: Ing. Martin Mihál, Vedoucí technického oddělení Xella CZ a Xella Slovensko


JAK SI ULEHČIT PRÁCI PŘI ŘEŠENÍ PROJEKTŮ – KONSTRUKČNÍ DETAILY

Správně navržený a provedený konstrukční detail je předpokladem kvalitní stavby. Představíme nové databáze konstrukčních detailů založené na našich dlouholetých zkušenostech, a předvedeme, proč je díky ní snadné dodržet veškeré normami předepsané požadavky.

Přednášející: Ing. Jakub Hergezel, Manažer pro klíčové projekty CZ


VÝHODY STAVEB Z VÁPENOPÍSKU SILKA

Vápenopískové tvárnice a jejich technické vlastnosti prověříme jak na stavbě rodinného domu, tak při výstavbě bytového domu. U obou typů jsme přitom využili služeb Xella blue.sprint, které usnadnily realizaci staveb.

Přednášející: Ing. Lucie Šnajdrová, Manažerka velkoformátové výstavby a Ing. arch. Zdeněk Podlaha, BIM manažer Xella CZ a Xella Slovensko


PŘÍNOSY A BUDOUCNOST DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ

Xella se aktivně podílí na vývoji a rozvoji digitalizace. V diskusi s hosty probereme spolupráci s mezinárodními agenturami pro BIM. Tyto vazby a sdílení praktických zkušeností nám totiž umožňují rychlejší a efektivnější navrhování staveb.

Přednášející: Ing. arch. Zdeněk Podlaha, BIM manažer Xella CZ a Xella Slovensko
Hosté:
Ing. Leoš Svoboda, II. místopředseda czBIM - buildingSMART CZ
Ing. Tomáš Funtík, Víceprezident BIM asociácie Slovensko


Vaše dotazy zodpovíme přímo ve studiu nebo na online chatu.

A buďte součástí online konference ze světa Xella plné reportáží, zajímavých rozhovorů a novinek ze stavebního trhu. Účast na konferenci je bezplatná.

Chci se přihlásit:

Přihlásit se na online konferenci