Xella

Statika, akustika, detaily v projekční a stavební praxi

17. 10. 2023 v 10 hodin ONLINE

Sledujte online konferenci Xella Dialog.

Máte jedinečnou možnost posílit své znalosti, získat nové dovednosti a dostat informace o nejnovějších trendech a pokrocích, které zahrnují produkty a služby společnosti Xella?

Témata přestavíme formou reportáží, zajímavých rozhovorů a praktických zkušeností z trhu.

Vaše dotazy zodpovíme na online chatu.

Na co můžete letos těšit?

Na mnoho technických řešení a doporučení. Prozkoumáme efektivní metody výstavby konkrétních bytových domů se zaměřením na statiku a akustiku se systémem Silka. Představíme si novinku v překladech. Dozvíme se, jak správně otvory osadit okny či dveřmi.

Problematické detaily v projektech jsou nedílnou součástí stavebního procesu. Budeme se zabývat výzvami, které přináší bungalovy a diskutovat o optimálním řešení prostorového ztužení staveb. Na závěr se podíváme do minulosti, která nám nás přivede k diskuzi s naším hostem Andreasem Radischevskim z Xella International o budoucnosti v oblasti implementace BIM v různých zemích.

Možnosti záměny železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka

Téma se zaměřuje na potenciál nahrazování svislých železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka. Diskutovány budou efektivní metody výstavby budov, zohledňující výhody pro různé účastníky – developery, projektanty a stavební firmy. Těchto výhod je možné dosáhnout díky velkoformátovým tvárnicím Silka a strojnímu zdění v kombinaci s konceptem služeb Xella Blue.sprint. Možnosti zděných konstrukcí u bytových domů rozebereme na konkrétních příkladech staveb z pohledu statiky či akustiky.

Přednášející: Pavel Červík, Manažer pro klíčové projekty a Ing. Jakub Podešť, Technický poradce – statik Xella CZ


Řešení překlenutí otvorů nad 3 metry různými druhy překladů

Francouzská okna jsou stále oblíbenějším prvkem v architektonickém pojetí zejména rodinných domů. Překlenutí velkých otvorů se ale týká i garážových vrat. Nejčastěji se pro to využívají železobetonové překlady, které se realizují na stavbě a vyžadují složité statické výpočty pro projektanta a náročný proces pro stavebníka. Xella se rozhodla tyto úkony stavebníkům trochu usnadnit a uvedla na trh systémové řešení: Prefabrikované betonové překlady do U profilu.

Přednášející: Ing. Ludmila Šmerdová, Produktová manažerka Xella CZ


Správné osazení oken

Správné osazení oken, dveří a zasklených stěn je kritickým faktorem pro zajištění funkčnosti, estetiky a energetické účinnosti budovy. Toto osazení musí odpovídat projektu a technickým normám a mělo by minimalizovat tepelné mosty, které by mohly způsobit tepelné ztráty a negativní vliv na prostředí uvnitř stavby.

Přednášející: Ing. Peter Snopko, Tajemník sdružení SLOVENERGOokno


Problematické detaily v projektech

Řešení prostorového ztužení staveb se stává klíčovým tématem nejen v projekční fázi, ale také v procesu realizace. Probereme si problematické detaily v projektech a jejich eliminaci z pohledu statiky stěn, pilířů a stropů, kde nabídneme optimální řešení, která zajišťují potřebnou pevnost a stabilitu konstrukce.

Přednášející: Ing. Ondrej Štepanovský, Technický poradce – statik Xella Slovensko


100 let pórobetonu a vize budoucnosti

Podíváme se do historie a oslavíme 100 let od vzniku pórobetonu. S naším hostem Andreasem Radischevskim z Xella International otevřeme diskuzi o budoucnosti v oblasti implementace BIM v různých zemích. Probereme doplnění BIM modelů o data udržitelnosti produktů, což zjednoduší analýzu životního cyklu, a tím výpočet uhlíkové stopy stavby.

Přednášející: Ing. Tomáš Dokoupil, BIM manažer Xella CZ a Xella Slovensko
Host: Andreas Radischewski, Project Manager Digital Building Solution and Transformation Xella International GmbH


Vaše dotazy zodpovíme na online chatu.

A buďte součástí online konference ze světa Xella plné reportáží, zajímavých rozhovorů a novinek ze stavebního trhu. Účast na konferenci je bezplatná.

Chci se přihlásit:

Přihlásit se na online konferenci