Xella

Příběhy staveb - Návod na projektování s širokou škálou služeb

18. 10. 2022 v 10 hodin ONLINE

Praktické informace a diskuse na konferenci Xella Dialog

Xella Dialog je setkání určené pro odborníky z oblasti stavebnictví. Každý rok vybíráme nejaktuálnější a nejzajímavější témata, která vás obohatí a usnadní vám práci.

Témata přestavíme formou reportáží, zajímavých rozhovorů a praktických zkušeností z trhu. Provedeme vás světem digitalizace, služeb a moderních řešení velkých i malých staveb. Vaše dotazy zodpovíme přímo ve studiu nebo na online chatu.

Na co můžete letos těšit?

Jsme výrobcem materiálů Ytong, Silka, Multipor. Naším zájmem je, aby tyto materiály byly použity co nejefektivněji. Uvědomujeme si, že orientovat se ve všech výrobcích z našeho sortimentu není zcela jednoduché. Zejména když jsme v posledních letech zavedli ještě velké formáty materiálů, kde proces výstavby ovlivňuje přímo i navrhování stavby.

Na druhé straně jsme zavedli mnohé služby, které vám přípravu stavby zjednoduší nebo určité části přípravy podkladů prověří za vás.

Pojďme se podívat na příběhy čtyř typů staveb.

Možnosti záměny železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka

Téma se zaměřuje na potenciál nahrazování svislých železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka. Diskutovány budou efektivní metody výstavby budov, zohledňující výhody pro různé účastníky – developery, projektanty a stavební firmy. Těchto výhod je možné dosáhnout díky velkoformátovým tvárnicím Silka a strojnímu zdění v kombinaci s konceptem služeb Xella Blue.sprint. Možnosti zděných konstrukcí u bytových domů rozebereme na konkrétních příkladech staveb z pohledu statiky či akustiky.

Přednášející: Pavel Červík, Manažer pro klíčové projekty a Ing. Jakub Podešť, Technický poradce – statik Xella CZ


Řešení překlenutí otvorů nad 3 metry různými druhy překladů

Francouzská okna jsou stále oblíbenějším prvkem v architektonickém pojetí zejména rodinných domů. Překlenutí velkých otvorů se ale týká i garážových vrat. Nejčastěji se pro to využívají železobetonové překlady, které se realizují na stavbě a vyžadují složité statické výpočty pro projektanta a náročný proces pro stavebníka. Xella se rozhodla tyto úkony stavebníkům trochu usnadnit a uvedla na trh systémové řešení: Prefabrikované betonové překlady do U profilu.

Přednášející: Ing. Ludmila Šmerdová, Produktová manažerka Xella CZ


Správné osazení oken

Správné osazení oken, dveří a zasklených stěn je kritickým faktorem pro zajištění funkčnosti, estetiky a energetické účinnosti budovy. Toto osazení musí odpovídat projektu a technickým normám a mělo by minimalizovat tepelné mosty, které by mohly způsobit tepelné ztráty a negativní vliv na prostředí uvnitř stavby.

Přednášející: Ing. Peter Snopko, Tajemník sdružení SLOVENERGOokno


Problematické detaily v projektech

Řešení prostorového ztužení staveb se stává klíčovým tématem nejen v projekční fázi, ale také v procesu realizace. Probereme si problematické detaily v projektech a jejich eliminaci z pohledu statiky stěn, pilířů a stropů, kde nabídneme optimální řešení, která zajišťují potřebnou pevnost a stabilitu konstrukce.

Přednášející: Ing. Ondrej Štepanovský, Technický poradce – statik Xella Slovensko


100 let pórobetonu a vize budoucnosti

Podíváme se do historie a oslavíme 100 let od vzniku pórobetonu. S naším hostem Andreasem Radischevskim z Xella International otevřeme diskuzi o budoucnosti v oblasti implementace BIM v různých zemích. Probereme doplnění BIM modelů o data udržitelnosti produktů, což zjednoduší analýzu životního cyklu, a tím výpočet uhlíkové stopy stavby.

Přednášející: Ing. Tomáš Dokoupil, BIM manažer Xella CZ a Xella Slovensko
Host: Andreas Radischewski, Project Manager Digital Building Solution and Transformation Xella International GmbH


Vaše dotazy zodpovíme přímo ve studiu nebo na online chatu.

A buďte součástí online konference ze světa Xella plné reportáží, zajímavých rozhovorů a novinek ze stavebního trhu. Účast na konferenci je bezplatná.

Chci se přihlásit:

Přihlásit se na online konferenci