Energetický expert, Plusový dom s.r.o.

Petr Keller se narodil v Praze, kde vystudoval na stavební fakultě obor pozemní stavby se zaměřením na stavební fyziku a na energeticky úsporné budovy. Od roku 1992 žije na Slovensku, kde se oženil. Nejdříve pracoval jako projektant, poté jako technik pro zateplování fasád, následně jako technik pro výrobce tepelných izolací (Izomat, Rockwool) a jako technik  pro výrobce komínů (Schiedel).

Absolvoval studium soudního znalectví (odbory pozemní stavby, oceňování a stavební fyzika), vyučil se kamnářem. Od roku 2008 je členem iEPD  a od roku 2011 je členem výkonné rady iEPD. Od roku 2008 je autorizovanou osobou na energetickou certifikaci budov. Je autorizovaným projektantem na pasivní domy, je členem TK 58 (legislativa v oblasti tepelné ochrany budov). Petr Keller je jednatelem projekční a konzultační firmy Plusový dom s.r.o. (www.energiaservis.sk).