Vedoucí výzkumu a laboratoře omítkových směsí SALITH, Vápenka Vitošov s.r.o.

Absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde se věnoval oboru materiálové inženýrství. Poté začal sbírat zkušenosti ve firmě VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., kde úspěšně působí již téměř 18 let. V současné době zde zastává funkci vedoucího výzkumu a laboratoře omítkových směsí SALITH.

Ve spolupráci s výzkumným ústavem malt a zkušebním ústavem se neustále snaží posouvat omítky vpřed. Se svým týmem hledá nové technologie a vyžívá Hi-tec suroviny tak, aby produkty odpovídaly potřebám 21. století.