Tajemník sdružení, SLOVENERGOokno

Vystudoval Stavební fakultu SVŠT v Bratislavě se zaměřením pozemní stavby, aplikovaná aerodynamika a hydrodynamika budov. Byl zakladatelem a spolumajitelem AB TEAM, s.r.o., firmy na výrobu oken, dveří, zasklených stěn a lehkých obvodových plášťů. Hliník, plast, dřevo, ale i sklo a jiné součásti otvorových konstrukcí jsou součástí jeho znalecké činnosti, kde jako znalec zapsaný v seznamu znalců na Ministerstvu spravedlnosti ČR působí v oboru stavebnictví, v odvětví stavební fyzika a pozemní stavby. Je tajemníkem celoslovenského sdružení SLOVENERGOokno, které spojuje dobré firmy, technické univerzity, laboratoře a odborníky, kterým není kvalita oken, dveří a zasklených stěn lhostejná. Je autorem STN 74 6200 Venkovní okna, dveře a zasklené stěny. Požadavky na navrhování, výrobu, zabudování a kontrolu. Je autorem Technických informací, které graficky vysvětlují souvislosti mezi otvorovými konstrukcemi a stavební konstrukcí. Školí zájemce, kteří mají zájem získat licenci na zabudování otvorových konstrukcí.