Technický poradce – statik, Xella Slovensko

Vystudoval stavební fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě. První stupeň studia vystudoval v oboru pozemní stavby a architektura. Druhý stupeň studia v oboru nosné konstrukce staveb. Hned po dokončení studia nastoupil do společnosti Xella, kde působí něco přes 4 roky na pozici Technický poradce prodeje – specialista, statik. Ve společnosti se kromě poradenství kolegům obchodního týmu a klientům věnuje příležitostnému projektování statiky rodinných domů, popřípadě i větších objektů. Dále se věnuje odborným přednáškám pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti zděných konstrukcí. V budoucnu se plánuje stát autorizovaným stavebním inženýrem v oboru statika staveb.